Cena minibasenów Sundance Spas

…u naszych klientów). Poniżej „cena jacuzzi” Sundance Spas (ceny katalogowe na rok 2018, nie uwzględniające rabatów i promocji oraz dodatkowego wyposażenia, wg kursu USD ok. 3,42 zł): Seria 680 Classic…