Energooszczędność jacuzzi

…użyto materiałów i spytać jakie są przewidywane koszty miesięcznego utrzymania urządzenia. Energooszczędność obejmuje jacuzzi zarówno w stanie spoczynku (kiedy z niego nie korzystamy, ale „procesy życiowe” wanny – utrzymywanie temperatury…